BeterBoek,Méteau, kinderafdeling, Ommelander Ziekenhuis Verzekeringen en Arbodienstverlening
Sponsoring
Sponsoring van het BeterBoek van Bureau Méteau voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ommelander Ziekenhuis

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject 'Het BeterBoek' voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ommelander Ziekenhuis. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in deze ziekenhuizen gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

 
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject 'Het BeterBoek' voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ommelander Ziekenhuis. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in deze ziekenhuizen gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Privacyverklaring | Klachtenprocedure | Protocol melden datalek